MGVD respecteert uw privacy. Overeenkomstig de EV Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen ivm de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op onder andere inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.